FÖRESTÄLLNINGSINFO

Här ligger all info ni behöver inför både vår stora show ”Moulin Rouge” och vår minishow ”Sommarbarn”. Repschemat till den stora föreställningen hittar ni som ett dokument för sig. Föreställningsinfo, Moulin Rouge Föreställningsinfo, Sommarbarn Repschema elever, pdf...