David Pettersson Eklundh

Vid sex års ålder började han spela violin i Landskrona och sen dess har han haft violinen vid sin sida. Med sina föräldrar som lärare på sina respektive instrument och en egen violinpedagog så hade han många inspirerande & erfarna musiker omkring sig redan från ung ålder.

David gick på musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg under högstadiet & gick sedan vidare till Malmö Latinskola där han studerade klassisk violin på skolans spetsutbildning.

David har stor erfarenhet inom den klassiska musiken. Under hans gymnasiegång så studerade han musikkurser som dirigering, komposition, kulturhistoria, teori, piano, kammarmusik m fl. Han har tillsammans med Polstjärneprisets orkester spelat sida vid sida med Göteborgs Symfoniker & han har blivit tillkallad för att spela i Malmö Musikhögskolans Symfoniorkester. David är också engagerad i folkmusik & har spelat det i många år, han har regelbundet deltagit i Bjuråkers stämma (en stor samling av folkmusiker som spelar tillsammans).

Som pedagog är hans primära målsättning att inspirera sina elever att hitta glädje & passion i musiken oavsett genre. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar, ålder, nivå och önskemål. Han tar emot nybörjare till avancerade elever.