top of page
Ballet Class

Balett

Allmänt om dansstilen

I den klassiska baletten finns ursprunget till mycket av den dans som vi ser på scenerna idag. En balettlektion består av teknikträning vid stången, diagonalövningar och golvarbete. Inom baletten tränar man upp smidighet, uthållighet, styrka, balans och koordination, och därför är baletten är en viktig nyckel till varje dansares, gymnasts och konståkares grundteknik. Minst lika ofta söker förstås dansare sig till baletten för balettens egen skull! 

Det är aldrig för sent att börja dansa balett! Vi erbjuder kurser för elever från 4 år och uppåt.

Lämpliga kläder och skor: Det viktigaste är att baletteleven kan röra sig fritt och att kläderna är tillräckligt åtsittande för att läraren ska kunna se elevens hållning och rörelser. Långt hår bör vara uppsatt i exempelvis knut så att det inte faller ner i ansiktet. På fötterna har både flickor och pojkar balettskor av typen teknikskor, som finns i butiker som säljer dansskor samt på vårt kontor på Puls arena.

Unga dansare i balettklass

Balett

Kurser för alla åldersgrupper

4-5 år: Vi lär oss på ett lekfullt sätt våra första balettsteg och hur man rör sig som en ballerina/balettdansare.

6-7 år: Nu börjar vi lära oss grundstegen inom den klassiska baletten. Det blir fortfarande lite lek men det blandas mycket lärande.

8-10: Vi fortsätter öva på grundstegen och lär oss också nya och lite mer komplicerade steg.

Ballet lektion

Ballet 

Teknikkurs för 11 år +

Ung/vux (nybörjare): Vi börjar från grunden!

Balett forts/avanc är en kurs på fortsättnings-/avancerad nivå med fokus på teknikarbetet vid stången och center. 

bottom of page